Norheim Fysikalske Institutt - din primærkontakt ved muskel- og skjelettplager

Vår filosofi

Ved Norheim Fysikalske Institutt har vi en aktiv tilnærming med fokus på trening og rehabilitering. Vi ser hver enkelt pasient i et helhetsperspektiv, og anerkjenner at i tillegg til spesifikke sykdommer og skader, kan andre faktorer spille inn på vår helse som søvn, stress, bekymringer, fysisk aktivitet og kosthold

Vi jobber i tråd med kliniske retningslinjer og nyeste forskning innenfor muskel og skjelett. Vi behandler pasienter i alle aldre, med fokus på helse, livskvalitet og bedret funksjon.

Vi utfører en grundig klinisk undersøkelse, og setter deretter opp en individuell tilpasset behandlingsplan. Vi ønsker at du som pasient er delaktig i rehabiliteringen, med et mål om å tilegne deg nok kunnskap til å ivareta og forbedre egen helse.

Driftsavtale

Norheim Fysikalske Institutt har driftsavtale med Karmøy kommune. Du trenger ikke henvisning for å få stønad fra Helfo for behandling hos fysioterapeut med driftsavtale. Det betales en egenandel etter fastsatte satser som inngår i frikort for offentlige helsetjenester.

Barn under 16 år eller personer med godkjent yrkesskade får hele behandlingen dekket av Helfo uten å betale egenandel.

Vi følger kommunens prioriteringslister.

Norheim Fysikalske Institutt har driftsavtale med Karmøy kommune. Du trenger ikke henvisning for å få stønad fra Helfo for behandling hos fysioterapeut med driftsavtale. Det betales en egenandel etter fastsatte satser som inngår i frikort for offentlige helsetjenester.

Barn under 16 år eller personer med godkjent yrkesskade får hele behandlingen dekket av Helfo uten å betale egenandel.

Vi følger kommunens prioriteringslister.

kommunale driftstjenester

Manuellterapeut/fysioterapeut

Maria Tørresdal Voraa

– Bachelor i fysioterapi, University College Lillebælt 2015
– Master i manuellterapi, Curtin University 2019

Jeg har lang erfaring fra privat praksis, i tillegg til å ha arbeidet som spesialist på sykehus for revmatiske sykdommer, i kommune og med arbeidsrettet rehabilitering. Jeg er opptatt av å holde meg faglig oppdatert, og deltar på en rekke kurs og konferanser årlig. Jeg har bl.a. kurs innenfor dry needling, slyngetrening, såletilpasning, trykkbølge, Aktiv med Artrose, kinesiotaping og idrettsmedisin. Jeg er også i gang med min andre master i fysioterapi for eldre, samt er i sluttprosessen for å bli spesialist i ortopedisk medisin.

Jeg har bred erfaring fra allmenn fysioterapi (både akutte skader og langvarige skader/sykdommer), idrettsskader, langvarige smertetilstander, revmatologi, geriatri, ortopedi og nevrologiske sykdommer.

Charlotte Lervik Endresen

Jeg har lang erfaring og videreutdannelse i ortopedisk medisin for barn og voksne, kvinnehelse og nevrologiske lidelser.

Velkommen til oss!

Norheim Fysikalske Institutt befinner seg på Oasen storsenter i 2.etg i Karmøy kommune. Lokalene er 70m2, med et treningsrom og to behandlingsrom. I tillegg disponerer instituttet treningslokalene til Puls treningssenter som ligger vegg-i-vegg. Det er gratis parkering på Oasen Storsenter og tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse.

Våre åpningstider er

Mandag-Fredag: 08:00 – 17:00
Lørdag-Søndag: Etter avtale

Telefon

mandag-fredag 08:00-17:00

Norheim Fysikalske Institutt - din primærkontakt ved muskel- og skjelettplager.